Burcu Erden

1986, İstanbul doğumlu Burcu Erden, üretim sürecinde, heykel ile izleyici arasında kurulacak olan ilişki üzerinden yol alır; ölçeğin ve pozisyonun bu ilişkideki belirleyiciliğini sorgular. Heykelin ölçeğiyle oynayarak güç, iktidar ve bürokrasiyle bağdaştırılmış, tanımlı görsel kalıpları, yeniden biçimlendirir. Heykelin pozisyonuna odaklandığı işlerinde ise figürleri, rahatsız, uygunsuz hatta bazen tuhaf bir halde dondurarak, sürdüremeyecekleri bir biçim içinde sıkıştırır. Her iki yaklaşımda da sanatçı, izleyiciyi bu imgelere tekrar bakmaya ve taşıdıkları çağrışımlarla birlikte içinde bulundukları zaman ve mekânı sorgulamaya davet eder. Erden, çamur malzemeyle işleyerek biçimlendirdiğinde postürlerin rahatsız ve kırılgan hallerini bütün incelikleriyle ortaya çıkarırken, mukavemeti yüksek kompozit malzemeye dönüştürdüğünde, sürdürülebilir bir pozisyonda oldukları ikilemini yaratır. Yüzeydeki dinamik modlaj, ışık ve gölge hareketleri ve açılardaki gerilim ise bu donukluğa tezat bir canlılık taşır.

Eserler

Koleksiyonlar