Hakkımızda

Pavé X Art:

2022 yılında kurulan Pavé X art, sanat, tasarım ve mimarinin birlikteliğiyle yaratılan estetik bütünlükten aldığı ilhamla oluşturulan seçkileriyle sanatçıların uluslararası sunum alanlarını genişletme hedefiyle kurulmuştur. 

Sınırların ortadan kalktığı günümüz dünyasında, kürate edilmiş seçki dinamiğini online’a taşıyarak, sanat ekosistemine eklemlenen yenilikçi bir yapı oluşturmayı amaçlar. Seçkilerin bir araya gelme dinamiğini estetik, kavramsal ya da üretim pratiği çerçevesinde oluşturulan bütünlük içerisinde ilişkilendirerek, sergi deneyimini online platforma aktarmanın yöntemini genişletmeyi amaçlar; multidisipliner, özgür ve özgün bir buluşma noktası yaratır.

Pavé X art, sanatçıların uluslararası sunum alanlarını genişletme hedefiyle adımlarını atarken; kürate edilmiş seçkilerle, sadece online bir sanat platformu değil, seçkilerin bir araya gelme dinamiğini estetik, kavramsal ya da üretim pratiği çerçevesinde oluşturulan bütünlük içerisinde ilişkilendirerek, sergi deneyiminin çevrimiçine aktarıldığı alternatif bir yöntem geliştirir.
Pavé X art, ilhamını sanat, tasarım ve mimarinin birlikteliğiyle yaratılan estetik bütünlükten alır.